emin

Cometech QC-121D1纸箱压缩测试仪

 • 制造商: Cometech
  Model: QC-121D1
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Manufacturer: Cometech

Model: QC-121D1

Origin: Taiwan

Warranty: 12 months


Model:  QC-121D1 (A type)/QC-121D1 (B type)/QC-121D1 (C 

 type)/QC-121D1 (D type)  

Test space:  100×100×90 cm(A type)/120×120×100 cm(B 

 type)/100×100×90 cm(C type)/120×120×100 cm(D type) 

Max.capacity:  2000 kg(A type)/2000 kg(B type)/5000 kg(C 

 type)/5000 kg(D type)

Units exchange:  Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), 

 ton(long), tonf(short) Stress: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg 

Force resolution:  23 bits

Force precision:  1/10,000

Stroke resolution:  0.00125mm

Speed range:  10 ~ 200mm/min(digital DIP Switch)

PC-port:  TCP/IP

Data sample rate:  1200hz(Max.)

Hardware safety protection:  upper limit, lower limit, emergency stop

Motor Type:  DC motor

Dimension:  159×100×170cm(A type)/179×120×176 cm(B 

 type)/159×100×170 cm(C type)/179×120×176 cm(D 

 type)

Weight:  800 kg(A type)/900 kg(B type)/850 kg(C type)/950 

 kg(D type)Máy kiểm tra độ chịu lực thùng Carton Cometech QC-121D1

详细

Catalog


注册收新闻 - 获得优惠活动的机会