emin

Elma X-tra 30H超声波清洁剂

 • 制造商: Elma
  Model: X-tra 30H
  来源: Germany
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

Manufacturer: Elma


Model: X-tra 30H


Origin: Germany


Ultrasonic frequency (kHz) 35


Set the ultrasonic power level (W) 70/120


Maximum ultrasonic peak power (W) 240


Heating capacity (W) 400


Total power consumption (W) 540


Source voltage (Vac) 100-120 / 200-240


Main machine size (mm) 360 x 205 x 250


Tank size (mm) 240 x 130 x 100


Tank capacity (l) 3


Weight (kg) 7.1

Gửi phản hồi

Lịch sử

Đã lưu

Cộng đồng


Chi tiết

catalog_Vi
catalog_E 


注册收新闻 - 获得优惠活动的机会